Werkwijze

Om de doelstellingen van onze opdrachtgevers te kunnen verwezenlijken, hanteren wij een aanpak waarin we allerlei methodieken, theorieën en analyses combineren. We mixen alles wat nodig is om te komen tot een goede veranderformule voor de organisatie van onze opdrachtgever.

Om meetbare resultaten van de benodigde verandering te verkrijgen, combineren we alles in een geheel. Daarbij is een roadmap of stappenplan leidend. Na elke fase vindt er een feedbacksessie plaats met de opdrachtgever en indien noodzakelijk hercontractering.  

Dit gedachtegoed en onze praktijkervaring van de afgelopen jaren hebben aantoonbaar geleid tot geplande organisatieontwikkeling en of gedragsverandering.

In het figuur hieronder wordt schematisch weergegeven hoe wij de geplande ontwikkeling vormgegeven. Er  worden vier fasen doorlopen om er zeker van te zijn dat alle benodigde stappen voor ontwikkeling gezet worden.

 

De vier fasen

In elke fase gebruiken we verschillende werkvormen en methodieken. Het figuur hieronder toont per fase enkele bouwstenen.

Voorbeeld Leercurve Blended Coaching

 
sideBarTwitterYoutubeFeedFacebook