Organisatieontwikkeling

Een goede definitie van organisatieontwikkeling is: een systeem brede toepassing en overdracht van kennis uit de gedragswetenschap naar een geplande ontwikkeling; versterking en implementatie van strategie, structuur en proces voor de effectiviteit van de organisatie. Dit is een vrije vertaling van het origineel:

A systemwide application and transfer of behavioral science knowledge to the planned development, improvement, and reinforcement of the strategies, structures, and processes that lead to organizational effectiveness.

Deze definitie geeft aan dat het bij een organisatieontwikkeling noodzakelijk is om op organisatieniveau het overzicht te bewaren van deze ontwikkeling, zodat het totale systeem wordt onderzocht en versterkt. De strategie en de bijbehorende geformuleerde doelstellingen leiden tot ontwikkeling en effectiviteit.

 

Geplande veranderingen

De ontwikkeling van een organisatie kenmerkt zich door een cyclisch proces van ontdooien, veranderen en bevriezen. Het schema van Lewin kenmerkt zich door de begrippen Freeze – Unfreeze - Refreeze. Succesvol veranderen betekent dat iets wordt losgemaakt en vernieuwd wordt.

Er is pas sprake van een echte verandering als deze vernieuwingen onderdeel worden van het routinematige handelen van de organisatie.

Wij geloven dat men veranderingen gepland kan laten plaatsvinden. Hierbij passen wij actief onderzoek (action research) toe. Eerst stellen we het probleem vast, waarna we enkele stappen doorlopen om te komen tot een juiste analyse van de situatie. In deze fase maken we gebruik van organisatieonderzoek, online enquêtes, interviews, desk research, data-analyse en wat nog meer nodig is om tot een juiste diagnose te komen.

Vervolgens stellen we samen met de klant vast wat we wensen te ontwikkelen, zodat we daarna plannen kunnen omzetten in actie, die leiden tot (organisatie)ontwikkeling en gewenst resultaat.

 

 

 


 

 
sideBarTwitterYoutubeFeedFacebook